Konkursy

Ogłoszone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkursy na dofinansowanie zadań (link)

Listy podmiotów którym przyznane zostało dofinansowanie w ramach zadania nr 1 – upowszechnianie sportów zimowych (linkWażna informacja 

Informacje Sportowe